cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

Tổ chức nhân sự

Print
Category: Giới thiệu

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

1.   ĐÀO QUỐC HÙNG

Học vị: Cử nhân Công nghệ thông tin

Chức vụ: Giám đốc TT. Công nghệ thông tin

Điện thoại: 028.39400989-141

Email: dqhungThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.   NGUYỄN BÁ ANH

Học vị: Cử nhân Công nghệ thông tin

Chức vụ : Giảng viên - Phó Giám đốc TT. Công nghệ thông tin

Điện thoại: 028.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các đầu sách, tài liệu tham khảo đã viết:

- Tin học văn phòng

- Tập bài giảng Tin học đại cương

- Tập bài giảng Tin học II

- Tập bài giảng Tin học III

- Tập bài giảng Tin học đại cương MOS-Word 2010

- Tập bài giảng Tin học đại cương MOS-Word 2016

 

3.   NGUYỄN THANH KHƯƠNG

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Chức vụ: Giảng viên - Tồ trưởng Tổ Tin học

Điện thoại: 028.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các đầu sách, tài liệu tham khảo đã viết:

Tập bài giảng Tin học đại cương MOS-Word 2016

 

4.   PHẠM BỬU TÀI

Học vị: Cử nhân Công nghệ thông tin (đang học Thạc sĩ)

Chức vụ : Chuyên viên

Điện thoại: 028.39400989-142

Email: pbtaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5.   LÊ VIẾT PHỤNG

Học vị: Cử nhân Công nghệ thông tin

Chức vụ : Chuyên viên

Điện thoại: 028.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6.   LÊ MINH TUYỀN

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 028.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các đầu sách, tài liệu tham khảo đã viết:

Tập bài giảng Tin học đại cương MOS-Word 2016

 

7.   LÊ TẤN TÍN

Học vị: Cao đẳng Công nghệ thông tin - Cử nhân Luật học

Chức vụ: Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 028.39400989-142

 

8.   MAI QUỐC THU TRANG

Học vị: Cao đẳng Công nghệ thông tin

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 028.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.
liên hệGóp ý