cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

Tổ chức nhân sự

Print
Category: Giới thiệu

Giám đốc

 Nguyễn Hữu Khoa

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm CNTT

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Điện thoại;08.39400989-141

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 BỘ PHẬN KỸ THUẬT

 1. Nguyễn Tấn Công

Học vị: Trung cấp CNTT

Chức vụ : Kĩ thuật viên

Điện thoại: 08.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Lê Tấn Tin

Học vị: Cao đẳng CNTT

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 08.39400989-142

 3. Lê Viết Phụng

Học vị:  CNTT

Chức vụ : Kĩ thuật viên

Điện thoại: 08.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4. Huỳnh Kim Phong

Học vị: Trung cấp CNTT

Chức vụ : Kĩ thuật viên

Điện thoại: 08.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TỔ TIN HỌC

 1. Nguyễn Bá Anh

Học vị: Cử nhân Công nghệ Thông tin

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 08.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiểu sử khoa học:

Các đầu sách, tài liệu tham khảo đã viết:

Microsoft Word Excel

Bài giảng môn Tin học II

Bài giảng môn Tin học III

 2. Nguyễn Thanh Khương

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Chức vụ: Tổ trưởng - Giảng viên

Điện thoại: 08.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Nguyễn Hữu Lộc

Học vị: Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 08.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Lê Minh Tuyền

Học vị: Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 08.39400989-142

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Wednesday the 28th.
liên hệGóp ý