cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

Nội dung chương trình MOS-WORD

Print
STT CHỦ ĐỀ NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
1 Bài 1: Làm quen với Microsoft Word 2010
 • Tìm hiểu giao diện phần mềm
 • Các chế độ xem tài liệu
 • Soạn thảo văn bản
 • Lưu tài liệu
 • Chia sẻ tài liệu
 • Sử dụng trợ giúp
 • Bài tập – Thực hành
3
2 Bài 2: Biên tập tài liệu
 • Di chuyển và chọn văn bản
 • Hiệu chỉnh văn bản
 • Sử dụng Undo/Redo
 • Tìm và thay thế văn bản
 • Bài tập – Thực hành
2
3 Bài 3: Định dạng văn bản trong Microsoft Word 2010
 • Định dạng ký tự
 • Định dạng đoạn văn bản
 • Sử dụng Tab
 • Sử dụng Style
 • Định dạng chỉ mục và liệt kê
 • Đường viền và đánh bóng
 • Quản lý định dạng
 • Bài tập – Thực hành
6
4 Bài 4: Chèn kí tự đặc biệt và đối tượng đồ họa
 • Chèn biểu tượng và ký hiệu đặc biệt
 • Thêm minh họa cho tài liệu
 • Bài tập – Thực hành
2
5 Bài 5: Bảng biểu trong Microsoft Word 2010
 • Chèn một bảng
 • Điều chỉnh bảng
 • Định dạng bảng
 • Chuyển đổi giữa văn bản và bảng
 • Bài tập – Thực hành
4
6 Bài 6: Định dạng các trang tài liệu
 • Sử dụng viền trang và tô màu
 • Thêm hình mờ
 • Thêm tiêu đề đầu tiêu đề chân trang
 • Bài tập – Thực hành
2
7 Bài 7: Kiểm duyệt tài liệu
 • Kiểm tra chính tả và ngữ pháp
 • Sử dụng từ điển đồng nghĩa
 • Sử dụng Comment
 • Tùy biếu AutoCorrect
 • Bài tập – Thực hành
2
8 Bài 8: In tài liệu
 • Điều chỉnh bố cục trang
 • Xem thước và thực hiện in
 • Fax tài liệu
 • Bài tập – Thực hành
3
9 Bài 9: Quản lý các phiên bản tài liệu
 • Tạo phiên bản cho tài liệu
 • Quản lý phiên bản của tài liệu
 • So sánh các phiên bản
 • Bài tập – Thực hành
2
10 Bài 10: Bảo mật cho tài liệu
 • Cập nhật thuộc tính tài liệu
 • Loại bỏ các thông tin cá nhân
 • Hạn chế thao tác biên tập tài liệu
 • Đặt mật khẩu cho tài liệu
 • Hạn chế việc truy xuất cho tài liệu
 • Bài tập – Thực hành
4
11 Bài tập và thực hành tổng hợp 14
Tổng số tiết thực hiện 44

Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.
liên hệGóp ý