cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

Nội dung chương trình MOS-EXCEL

Print
STT CHỦ ĐỀ NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
1 Bài 1: Những điểm mới của Microsoft Excel 2010
 • Truy cập đúng công cụ khi cần
 • Truy cập Microsoft Excel theo cách mới
 • Đa dạng hóa cách thức so sánh dữ liệu
 • Nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu
 • Bài tập – Thực hành
4
2 Bài 2: Làm quen với trang tính trong Microsoft Excel 2010
 • Các thành phần trong giao diện của Excel 2010
 • Tùy chỉnh hóa giao diện Excel theo sở thích cá nhân
 • Nhập dữ liệu và thao tác cơ bản với dữ liệu trên trang tính
 • Bài tập – Thực hành
4
3 Bài 3: Thực hiện tính toán trong sổ tính Excel
 • Tạo công thức căn bản trong Excel
 • Sử dụng hàm để tính toán dữ liệu trong trang tính
 • Sao chép công thức và hàm
 • Bài tập – Thực hành
7
4 Bài 4: Chỉnh sửa sổ tính Excel
 • Thao tác với dữ liệu trong sổ tính Excel
 • Chỉnh sửa các thành phần trong sổ tính
 • Tìm kiếm dữ liệu trong trang tính
 • Chỉnh sửa chiều cao và độ rộng của dòng và cột
 • Bài tập – Thực hành
3
5 Bài 5: Định dạng trong sổ tính Excel
 • Chỉnh sửa font cho dữ liệu trong sổ tính
 • Kiểm tra chính tả trong sổ tính
 • Áp dụng định dạng kiểu số vào trang tính Excel
 • Thêm đường viền và màu sắc vào ô
 • Căn lề cho nội dung trên ô
 • Áp dụng các kiểu cho ô
 • Bài tập – Thực hành
6
6 Bài 6: Thiết lập in trong sổ tính Excel
 • Thiết lập tùy chỉnh bố cục trang
 • Bật dấu ngắt trang
 • Bài tập – Thực hành
3
7 Bài 7: Quản lý sổ tính Excel
 • Định dạng các thẻ trang tính trong sổ tính Excel
 • Quản lý các trang tính trong sổ tính
 • Hiển thị các trang tính và sổ tính
 • Bài tập – Thực hành
3
8 Bài tập và thực hành tổng hợp 14
Tổng số tiết thực hiện 44

Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.
liên hệGóp ý