CMS modules by everest poker.

CHÍNH SÁCH MÔN HỌC

Print
  • Giảm 20% học phí cho sinh viên trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Chính quy + Không chính quy)
  • Giảm 15% học phí cho các đối tượng khác
  • Giảm 50% học phí cho sinh viên học lại khi thi không đạt chứng chỉ (tham gia đầy đủ các buổi học)
  • Học viên được lựa chọn giảng viên giảng dạy (nếu có nhu cầu)
  • Mỗi lớp tối đa 30 học viên

Lưu ý:

n  Các chính sách ưu đãi trên chỉ hiệu lực khi:

  • Học viên đăng ký học hoặc học lại bắt buộc đăng ký trước 3 ngày
  • Học viên chỉ đăng ký dự thi phải đăng ký trước 10 ngày

n  Khi thanh toán online, học viên sẽ chuyển khoản đầy đủ số tiền học phí + thi (1.600.000 VNĐ) hoặc chỉ đăng ký dự thi (700.000 VNĐ).

n  Các khoản giảm học phí, học viên mang theo giấy tờ (CMND, thẻ sinh viên, biên lai thu tiền khóa trước (đối với học viên học lại) để được hoàn trả các mức giảm tại phòng ghi danh Tin học trong tuần học đầu tiên.

n  Các mức ưu đãi khác của chương trình học sẽ được giảm trừ theo mức ưu đãi hiện hành trên thông báo của trung tâm. 


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Tuesday the 30th.
liên hệGóp ý