cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

LỊCH HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ II NIÊN KHOÁ 2015-2016

Print
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ca 1

HC40

17,18

 
Ca 2

HC40 B. Anh

1,2,6->18-14,16

C204

LE40B T. Khương

1,2,6->18

Ca 3

HS40

17,18

CJL40 B. Anh

1,2,6->18-11

B302

AUF40

17

Ca 4

HS40 B. Anh

1,2,6->18-14,16

C204

AUF40 T. Khương

1,2,6->18-16

A709

CJL40

15

LE40A T. Khương

1,2,6->18

 

Thời gian bắt đầu học kì 2 năm học 2015-2016: từ ngày 18/01/2016


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Tuesday the 26th.
liên hệGóp ý