cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

Quy định nội bộ_phân công trực trong tuần

Print
Category: Quy định

Lịch phân công nhân viên IT có mặt lúc 7h30 phút các buổi sáng trong tuần

Bắt đầu từ thứ 2 ngày 4/3/2013, mỗi ngày trong tuần, mỗi nhân viên IT phải có mặt tại trường lúc 7h30 phút sáng, nhiệm vụ đến trường phải kiểm tra hệ thống mạng, điện thoại, wifi …

Bảng phân công như sau :

Thứ 2 : Long

Thứ 3 : Phong

Thứ 4 : Tín

Thứ 5 : Duy

Thứ 6 : Công 

Đề nghị anh em thực hiện nghiêm túc.

 -Giám đốc TTCNTT-


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Tuesday the 26th.
liên hệGóp ý