cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

THDK(Hệ VHVL): Hoãn khai giảng đến 25/06/2018

Print
Category: Thông báo chung

Thông báo lớp THDK hoãn khai giảng ngày 25/06/2018

Lý do ghi danh chưa đủ

STT Mã HV Họ đệm Tên
1 1235002777 Mai Thanh Hải
2 1265000113 Lê Thị Thu Huyền
3 1335001045 Nguyễn Thành Long
4 1335001178 Trang Thị Đào Nguyên
5 1335001731 Phan Tuấn Kiệt
6 1335001867 Lê Minh Quân
7 1335002031 Phùng Hữu Vinh
8 1365000391 Võ Trần Duy Thanh
9 1435000429 Lê Trung Quyết
10 1435000432 Bùi Tiến Sức
11 1435000435 Nguyễn Duy Tân
12 1435000437 Chu Văn Thành
13 1465001049 Phạm Quang Tuân
14 1635000144 Lê Xuân Năm
15 1735000379 Đinh Thành Trung

Liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Wednesday the 20th.
liên hệGóp ý