cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

Gửi Chứng Chỉ MOS: qua bưu điện cho các thi sinh thi đến ngày 12/04/2018

Print
Category: Thông báo chung

Thông báo

Các bạn thi chứng chỉ MOS đã đạt tính đến ngày thi 12/04/2018

Đã được gửi chứng chỉ qua bưu điện (nếu các bạn chưa nhận được vui lòng email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

- Các trường hợp thi CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHÔNG HỢP LỆ nhận trực tiếp tại IIG

- Các trường hợp địa chỉ sai (do chuyển chỗ ở, hoặc không liên lạc được) phải lên trường nhận lại chứng chỉ (do bưu điện hoàn lại, thời gian nhận trong vòng 1 tuần kể từ khi trung tâm liên lạc với các bạn)


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.
liên hệGóp ý