cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

MOS WORD: Tạm Hoãn Khai giảng đến 18/02/2019

Print
Category: Thông báo chung

Thông báo lớp MOS sẽ hoãn lại đến 18/02/2018

Lý do: lịch thi trong tháng giêng không còn, nếu nghỉ tết thời gian dài sẽ khó cho việc đi thi.

Cần thông tin thêm a/c liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Tuesday the 19th.
liên hệGóp ý