cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

Chứng Chỉ MOS: Đã có chứng chỉ MOS đến ngày 06/11/18

Print
Category: Thông báo chung

Thông báo

Các bạn thi chứng chỉ MOS đã đạt tính đến ngày thi 01/11/2018 nhận chứng chỉ tại phòng A805 (gặp thầy Hùng)

- Các trường hợp thi CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHÔNG HỢP LỆ (có làm cam kết lúc thi) nhận trực tiếp tại IIG

- Các trường hợp trước đó có đăng ký nhận qua bưu điện nhưng địa chỉ sai (do chuyển chỗ ở, hoặc không liên lạc được) trước đó có gửi qua bưu điện phải lên trường nhận lại chứng chỉ (do bưu điện hoàn lại phải đóng lại lệ phí hoàn lại)


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.
liên hệGóp ý