cialis 20mg
CMS modules by everest poker.

Chứng Chỉ MOS: Đã có chứng chỉ MOS đến ngày 25/04/2019

Print
Category: Thông báo chung

Thông báo

Các bạn thi chứng chỉ MOS đã đạt tính đến ngày thi 25/04/2019 nhận chứng chỉ tại phòng A806 (gặp thầy Hùng)

- Các trường hợp thi CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHÔNG HỢP LỆ (có làm cam kết lúc thi) nhận trực tiếp tại IIG.


Copyright © 2013 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. website All rights reserved. 

Địa chỉ: 02-04 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Friday the 20th.
liên hệGóp ý