Chứng Chỉ MOS: Đã có chứng chỉ MOS đến ngày 21/03/2019

Print
Category: Thông báo chung

Thông báo

Các bạn thi chứng chỉ MOS đã đạt tính đến ngày thi 21/03/2019 nhận chứng chỉ tại phòng A806 (gặp thầy Hùng)

- Các trường hợp thi CHỨNG MINH NHÂN DÂN KHÔNG HỢP LỆ (có làm cam kết lúc thi) nhận trực tiếp tại IIG.